O mnie

Olga Ćwik-Włodarska – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta – Poradnia Psychologiczna w WarszawieMokotów

Mgr Olga Ćwik-Włodarska jest psychologiem, specjalistą psychologii klinicznej oraz certyfikowanym psychoterapeutą (PTPK). Ukończyła studia psychologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studia podyplomowe Negocjacje i Mediacje SWPS. Od 2004 roku związana ze Szpitalem Psychiatrycznym w Pruszkowie. Obecnie pełni tam obowiązki kierownika specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej. Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapii w Warszawie (Mokotów/Służew). Ukończyła szereg szkoleń m.in. Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Szkolenie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Westfalskiej Klinice Psychiatrycznej w Dortmundzie w Niemczech. Obecnie w doskonaleniu zawodowym w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

 

Zajmuje się:

 

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych:

  • z problemem depresji, lęku, utratą sensu, kryzysem wartości, niską samooceną,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych jak ważne, trudne zmiany życiowe, straty bliskich osób,
  • pomoc osobom doświadczającym wewnętrznych kryzysów, trudności emocjonalnych, problemów w relacjach z bliskimi, ważnymi osobami,
  • pomoc w sytuacjach przewlekłego stresu, wypalenia zawodowego, trudności w relacjach zawodowych z przełożonymi, współpracownikami, kryzysem wartości,
  • z zaburzeniami osobowości (m.in. borderline, narcystyczna)
  • z zaburzeniami odżywiania
 • psychoterapia młodzieży od 16 r.ż.,

 • psychoterapia grupowa

 

Poradnia Psychologiczna znajduje się w Warszawie (Mokotów/Służew, ul. Bacha).