Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych

• rozwijające umiejętności psychospołeczne
• radzenia sobie ze stresem, relaksacji, komunikacji, asertywności, radzenia sobie z kontrolą emocji negatywnych, akceptacji siebie