Psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową

Psychoterapia indywidualna – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym pacjent chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii.

Psychoterapia skierowana jest do osób które m.in. odczuwają: trudności w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym; trudności emocjonalne; trudności okresu dojrzewania, dorosłości, wieku średniego i starości; trudności w odnalezieniu się w nowej roli np. matki, ojca; doświadczyły straty – śmierć bliskiej osoby, rozwód; doświadczają lub doświadczyły przemocy; zmagają się z ciężką chorobą swoją lub osób bliskich; cierpią z powodu smutku czy lęku, zaburzenia snu, odżywiania; i do każdego, kto odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej.