Psychoterapia małżeństw i par

Psychoterapia par – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym para lub rodzina chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii. Psychoterapia skierowana jest m.in. do: rodziców z trudnościami wychowawczymi; par przeżywających trudności, konflikty; par chcących lepiej zrozumieć siebie, partnera, wzajemne potrzeby; par mających problem z komunikacją; par żyjących w przekonaniu, że wszystkie środki pomocowe zostały wyczerpane.