Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa – prowadzona jest maksymalnie w 8 osobowych grupach. Jest specyficzną grupą w której, podobnie jak w życiu codziennym pacjenci funkcjonują w charakterystyczny dla siebie sposób. Daje to możliwość zrozumienia swoich zachowań w relacjach z innymi osobami, a także wprowadzenie korzystnych w zachowaniu zmian. Bycie w grupie umożliwia współuczestniczenie w problemach innych i dzielenie się swoimi problemami z innymi, przy jednoczesnym korzystaniu z pomocy terapeuty.

Sesje psychoterapii grupowej 1 w tygodniu 2 godziny w małych max 8 osób, prowadzonej w nurcie psychodynamicznym.

Sobotnie sesje psychoterapii grupowej w cyklu 2 dwugodzinnych sesji raz w miesiącu, prowadzonych w nurcie pschodynamicznym.