Konsultacje psychologiczne

Pierwszym elementem pomocy psychologicznej jest zawsze postawienie wstępnej diagnozy, próba zrozumienia problemu pacjenta i znalezienia jego przyczyn. Okazją ku temu są właśnie konsultacje psychologiczne. W ich trakcie terapeuta dowiaduje się wielu kluczowych informacji na temat swojego pacjenta. Poznaje nie tylko jego obecną sytuację życiową, ale również wydarzenia z przeszłości, które mogły mieć wpływ na rozwój późniejszych wydarzeń. Nawet, jeśli pacjent ma problem z otworzeniem się i nie jest przesadnie rozmowny, wiele rzeczy można wyczytać pomiędzy słowami. Zebrane w trakcie konsultacji dane, w połączeniu z obserwacją, będą podstawą do postawienia diagnozy. Dzięki nim terapeuta ma również okazje stwierdzić, czy jest w ogóle pomóc osobie, która się do niego zgłosiła. Czasami może okazać się, że do prawidłowej diagnozy nie wystarczy tylko jedno spotkanie i trzeba ich zaplanować jeszcze kilka. Wstępna konsultacja może również ujawnić, że problem, z którym zgłasza się pacjent ma nie tylko podłoże psychiczne i wymaga konsultacji z innym specjalistą, na przykład lekarzem medycyny lub seksuologiem.

Konsultacje psychologiczne są również bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta. W ich trakcie również to on poznaje swojego lekarza oraz środowisko jego pracy i może zdecydować, czy wzbudza on zaufanie, zachęca do otworzenia się i daje poczucie bezpieczeństwa. Często już przy pierwszej sesji osoba zgłaszająca się do poradni odczuwać może ulgę związaną ze zdjęciem z siebie ciężaru i powierzeniem swoich problemów innej osobie. Pamiętać należy również, że w większości przypadków decyzja o tym, czy dalsza terapia zostanie w ogóle podjęta, leży po stronie pacjenta.

Prowadzone w Poradni Psychologicznej Olgi Ćwik-Włodarskiej konsultacje przebiegają w neutralnej, przyjaznej dla pacjenta atmosferze. W poszukiwaniu pomocy mogą zgłosić się do jej gabinetu w Warszawie zarówno osoby indywidualne jak i pary, które swoje problemy chciałyby skonsultować ze specjalistą. Każdy uzyska wsparcie bazujące na zrozumieniu i szacunku.