Oferta

Gabinet Psychoterapii Olga Ćwik-Włodarska – Warszawa MokotówSłużew, ul. Bacha

 

Psychoterapia skierowana jest do osób, które odczuwają m.in.: trudności w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym; trudności emocjonalne; trudności okresu dojrzewania, dorosłości, wieku średniego i starości; trudności w odnalezieniu się w nowej roli np. matki, ojca; doświadczyły straty – śmierć bliskiej osoby, rozwód; doświadczają lub doświadczyły przemocy; zmagają się z ciężką chorobą swoją lub osób bliskich; cierpią z powodu smutku czy lęku; mają zaburzenia snu, odżywiania. Ponadto spotkanie z pryschoterapeutą jest dla każdego, kto odczuwa potrzebę skorzystania z fachowej pomocy. W Gabinecie Psychoterapii Olga Ćwik-Włodarska w Warszawie (Mokotów)jest to jak najbardziej możliwe.

 

Poradnia Psychologiczna – konsultacje, diagnostyka (badania testami psychometrycznymi) – psychoterapia indywidualna krótko i długoterminowa – Warszawa MokotówSłużew

 

Psychoterapia indywidualna – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym Pacjent chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania, ile będą kosztowały, a także jak można odwołać sesję czy przerwać terapię.

 

Psychoterapia grupowa – prowadzona jest maksymalnie w 8-osobowych zespołach. To specyficzna grupa w której, podobnie jak w życiu codziennym, Pacjenci funkcjonują w charakterystyczny dla siebie sposób. Daje możliwość zrozumienia swoich zachowań w relacjach z innymi osobami, a także wprowadzenie korzystnych zmian. Bycie w grupie jest szansą na współuczestniczenie w problemach innych ludzi i dzielenie się nimi przy jednoczesnym korzystaniu z pomocy terapeuty. Kiedy odbywają się sesje w Gabinecie Psychoterapii Olga Ćwik-Włodarska w Warszawie.

 

  • raz w tygodniu – 2 godziny w małych grupach, maksymalnie 8 osób, terapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym,

  • raz w miesiącu – sobotnie sesje psychoterapii grupowej w cyklu dwóch, dwugodzinnych sesji prowadzonych w nurcie psychodynamicznym.

     

Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych:

 

  • rozwijające umiejętności psychospołeczne,

  • radzenia sobie ze stresem, relaksacji, komunikacji, asertywności,

  • radzenia sobie z kontrolą emocji negatywnych, akceptacji siebie.