Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych

• rozwijające umiejętności psychospołeczne
• radzenia sobie ze stresem, relaksacji, komunikacji, asertywności, radzenia sobie z kontrolą emocji negatywnych, akceptacji siebie

Psychoterapia małżeństw i par

Psychoterapia par – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym para lub rodzina chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii. Psychoterapia skierowana jest m.in. do: rodziców z trudnościami wychowawczymi; par przeżywających trudności, konflikty; par chcących lepiej zrozumieć siebie, partnera, wzajemne potrzeby; par mających problem z komunikacją; par żyjących w przekonaniu, że wszystkie środki pomocowe zostały wyczerpane.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa – prowadzona jest maksymalnie w 8 osobowych grupach. Jest specyficzną grupą w której, podobnie jak w życiu codziennym pacjenci funkcjonują w charakterystyczny dla siebie sposób. Daje to możliwość zrozumienia swoich zachowań w relacjach z innymi osobami, a także wprowadzenie korzystnych w zachowaniu zmian. Bycie w grupie umożliwia współuczestniczenie w problemach innych i dzielenie się swoimi problemami z innymi, przy jednoczesnym korzystaniu z pomocy terapeuty.

Sesje psychoterapii grupowej 1 w tygodniu 2 godziny w małych max 8 osób, prowadzonej w nurcie psychodynamicznym.

Sobotnie sesje psychoterapii grupowej w cyklu 2 dwugodzinnych sesji raz w miesiącu, prowadzonych w nurcie pschodynamicznym.

Psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową

Psychoterapia indywidualna – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym pacjent chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii.

Psychoterapia skierowana jest do osób które m.in. odczuwają: trudności w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym; trudności emocjonalne; trudności okresu dojrzewania, dorosłości, wieku średniego i starości; trudności w odnalezieniu się w nowej roli np. matki, ojca; doświadczyły straty – śmierć bliskiej osoby, rozwód; doświadczają lub doświadczyły przemocy; zmagają się z ciężką chorobą swoją lub osób bliskich; cierpią z powodu smutku czy lęku, zaburzenia snu, odżywiania; i do każdego, kto odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej.

Konsultacje psychologiczne