Leczenie depresji

Zaburzeń psychicznych nigdy nie należy lekceważyć, ponieważ mogą one mieć poważne konsekwencje na wielu obszarach naszego życia – począwszy od problemów w życiu prywatnym i zawodowym, skończywszy na poważnych kłopotach zdrowotnych. To dlatego tak ważne jest, by leczenie depresji rozpocząć jak najwcześniej – im szybciej podejmie się odpowiednie reakcje, tym większa szansa na powrót do pełnego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Przyczyny i objawy depresji

Podłoże zaburzeń psychicznych może być bardzo różne. Często zastanawiamy się, dlaczego zachorowała ta, a nie inna osoba – nasz znajomy, przyjaciółka, bliski z rodziny, my… Warto zatem mieć świadomość tego, jakie mogą być przyczyny depresji:

  • biologiczne – biorą się one z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego na poziomie komórkowym lub białkowym. Przyczyny biologiczne mogą być wynikiem upośledzenia produkcji monoamin, zaburzeń transportera serotoniny, procesów zapalnych zaburzeń neuroplastyczności czy zmniejszenia pobudzenia receptorów melatoninowych,
  • genetyczne – badania nad chorobą wykazały, że depresja bywa chorobą dziedziczną występującą w kolejnych pokoleniach. Może ona także towarzyszyć innym dolegliwościom, takim jak choroby serca, zaburzenia hormonalne, Hashimoto, choroby przewlekłe, nowotworowe czy ośrodkowego układu nerwowego. Do grupy ryzyka zaliczają się także kobiety po zabiegu aborcji,
  • psychologiczne – choroba wspomagana jest przez negatywne myślenie. Może to być m.in. obwinianie siebie za niekorzystne sytuacje, rozpamiętywanie złych wydarzeń, umniejszanie sukcesów i wyolbrzymianie porażek, stawianie sobie wygórowanych wymagań. Zaburzenia psychiczne często mają także podłoże w zaburzonych relacjach z drugim człowiekiem, do których można zaliczyć np. kłótnie w domu, złe wzorce zachowania, błędy wychowawcze stosowane przez rodziców czy znęcanie się i molestowanie seksualne.

Rozpoznanie osoby cierpiącej na depresję często nie należy do łatwych zadań. Wynika to z faktu, że z objawami, takimi jak zmęczenie, przygnębienie czy zmiany apetytu boryka się większość z nas i występowanie ich nie musi od razu świadczyć o chorobie. Do specjalisty na leczenie należy się zgłosić, gdy wymienione objawy utrzymują się dłużej i zaczynają odbijać się na naszym codziennym życiu.

Pełna lista zachowań towarzyszących temu zaburzeniu psychicznemu może być różna w zależności od przypadku. Leczenie depresji powinno być rozważone, gdy przez dłuższy czas towarzyszą nam objawy takie jak smutek i płaczliwość, utrata zainteresowań i radości z życia, apatia, nieustanne zmęczenie, zmiany apetytu, problemy z zasypianiem oraz skrajne zmiany nastroju.

Leczenie depresji w naszej placówce

W naszej placówce na warszawskim Mokotowie od wielu lat zajmujemy się leczeniem depresji. Terapia często wspomagana jest środkami farmakologicznymi, nieocenione jest jednak wsparcie osób bliskich oraz specjalisty-psychoterapeuty.

W zależności od przypadku dobieramy terapię, tak, by zapewnić pacjentowi odpowiednie warunki do leczenia depresji. Do najczęściej stosowanych metod leczenia należy terapia behawioralno-poznawcza, której celem jest usunięcie schematów myślowych opartych o negatywne zabarwienie, terapia psychodynamiczna, podczas której terapeuta jest wyłącznie świadkiem obserwującym zmiany zachodzące w pacjencie oraz skupiające się na zaburzonych relacjach społecznych leczenie interpersonalne. Wówczas do głównych, omawianych przez nas z pacjentem kwestii należą jego relacje z bliskimi, związki czy kontakty z innymi ludźmi.

Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych

• rozwijające umiejętności psychospołeczne
• radzenia sobie ze stresem, relaksacji, komunikacji, asertywności, radzenia sobie z kontrolą emocji negatywnych, akceptacji siebie

Psychoterapia małżeństw i par

Psychoterapia par – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym para lub rodzina chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii. Psychoterapia skierowana jest m.in. do: rodziców z trudnościami wychowawczymi; par przeżywających trudności, konflikty; par chcących lepiej zrozumieć siebie, partnera, wzajemne potrzeby; par mających problem z komunikacją; par żyjących w przekonaniu, że wszystkie środki pomocowe zostały wyczerpane.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa – prowadzona jest maksymalnie w 8 osobowych grupach. Jest specyficzną grupą w której, podobnie jak w życiu codziennym pacjenci funkcjonują w charakterystyczny dla siebie sposób. Daje to możliwość zrozumienia swoich zachowań w relacjach z innymi osobami, a także wprowadzenie korzystnych w zachowaniu zmian. Bycie w grupie umożliwia współuczestniczenie w problemach innych i dzielenie się swoimi problemami z innymi, przy jednoczesnym korzystaniu z pomocy terapeuty.

Sesje psychoterapii grupowej 1 w tygodniu 2 godziny w małych max 8 osób, prowadzonej w nurcie psychodynamicznym.

Sobotnie sesje psychoterapii grupowej w cyklu 2 dwugodzinnych sesji raz w miesiącu, prowadzonych w nurcie pschodynamicznym.

Psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową

Psychoterapia indywidualna – rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym pacjent chce pracować, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii.

Psychoterapia skierowana jest do osób które m.in. odczuwają: trudności w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym; trudności emocjonalne; trudności okresu dojrzewania, dorosłości, wieku średniego i starości; trudności w odnalezieniu się w nowej roli np. matki, ojca; doświadczyły straty – śmierć bliskiej osoby, rozwód; doświadczają lub doświadczyły przemocy; zmagają się z ciężką chorobą swoją lub osób bliskich; cierpią z powodu smutku czy lęku, zaburzenia snu, odżywiania; i do każdego, kto odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej.

Konsultacje psychologiczne

Pierwszym elementem pomocy psychologicznej jest zawsze postawienie wstępnej diagnozy, próba zrozumienia problemu pacjenta i znalezienia jego przyczyn. Okazją ku temu są właśnie konsultacje psychologiczne. W ich trakcie terapeuta dowiaduje się wielu kluczowych informacji na temat swojego pacjenta. Poznaje nie tylko jego obecną sytuację życiową, ale również wydarzenia z przeszłości, które mogły mieć wpływ na rozwój późniejszych wydarzeń. Nawet, jeśli pacjent ma problem z otworzeniem się i nie jest przesadnie rozmowny, wiele rzeczy można wyczytać pomiędzy słowami. Zebrane w trakcie konsultacji dane, w połączeniu z obserwacją, będą podstawą do postawienia diagnozy. Dzięki nim terapeuta ma również okazje stwierdzić, czy jest w ogóle pomóc osobie, która się do niego zgłosiła. Czasami może okazać się, że do prawidłowej diagnozy nie wystarczy tylko jedno spotkanie i trzeba ich zaplanować jeszcze kilka. Wstępna konsultacja może również ujawnić, że problem, z którym zgłasza się pacjent ma nie tylko podłoże psychiczne i wymaga konsultacji z innym specjalistą, na przykład lekarzem medycyny lub seksuologiem.

Konsultacje psychologiczne są również bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta. W ich trakcie również to on poznaje swojego lekarza oraz środowisko jego pracy i może zdecydować, czy wzbudza on zaufanie, zachęca do otworzenia się i daje poczucie bezpieczeństwa. Często już przy pierwszej sesji osoba zgłaszająca się do poradni odczuwać może ulgę związaną ze zdjęciem z siebie ciężaru i powierzeniem swoich problemów innej osobie. Pamiętać należy również, że w większości przypadków decyzja o tym, czy dalsza terapia zostanie w ogóle podjęta, leży po stronie pacjenta.

Prowadzone w Poradni Psychologicznej Olgi Ćwik-Włodarskiej konsultacje przebiegają w neutralnej, przyjaznej dla pacjenta atmosferze. W poszukiwaniu pomocy mogą zgłosić się do jej gabinetu w Warszawie zarówno osoby indywidualne jak i pary, które swoje problemy chciałyby skonsultować ze specjalistą. Każdy uzyska wsparcie bazujące na zrozumieniu i szacunku.